Wat zegt de Vlaamse overheid over het plaatsen of vervangen van dakvensters?

De algemene regel

Kleine onderhoudswerken zijn niet vergunningsplichtig. Stabiliteitswerken zijn in vele gevallen wel meldingsplichtig. Bij stabiliteitswerken aan de voorgevel heb je steeds een vergunning nodig. De gemeentes zelf kunnen strengere voorschriften uitvaardigen dan de algemene regels die op Vlaams niveau gelden. Neem dus zeker even contact op met jouw gemeente als je wil zeker zijn of jouw project een vergunning of melding nodig heeft.

Vrijstelling

Onderhoudswerken zijn niet vergunningsplichtig.

Wanneer je een verouderd dakvenster laat vervangen door een dakvenster van dezelfde afmetingen, geniet je dus sowieso van een vrijstelling.

Meldingsplicht

Handelingen zonder stabiliteitswerken en zonder wijziging van het fysiek bouwvolume aan de zijgevels, achtergevel en daken kunnen meldingsplichtig zijn. Het plaatsen van een nieuw dakvenster kan dus meldingsplicht hebben.

Vergunning

Wanneer er structurele werken worden uitgevoerd aan de woning, zoals het doorzagen van gordingen, dient er wel een vergunning te worden aangevraagd. Meer info krijg je bij jouw gemeente.

Heb ik een architect nodig?

Voor werken waarvoor een vergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig is, is in principe ook de medewerking van een architect verplicht.

Als voor een meldingsplichtige ingreep constructieve ingrepen aan de bestaande woning nodig zijn (zoals bijvoorbeeld het maken van nieuwe gevelopeningen, of openingen in dragende muren), dan moet een architect betrokken zijn bij de opstelling van het meldingsdossier.

Volgens het Besluit van de Vlaamse Regering zijn volgende handelingen vrijgesteld van de medewerking van de architect:

  • aanbrengen van dakvensters in het dakvlak;
  • aanbrengen van dakuitbouwen over maximaal één vierde van de dakoppervlakte.

Link

Alle informatie vind je terug op de website van de overheid en bij jouw gemeente- of stadsbestuur.

Bereken je GRATIS Offerte
met onze online VELUX configurator

Hulp nodig bij het configureren? Bel gratis 0800 80 888  of  Live Chat

Deel deze pagina op

Inhoud wordt geladen...